Våra tester

Våra tester uppfyller Folkhälsomyndighetens krav på prestanda och är givetvis är våra Antigentest EU godkända. Vi säkerställer alltid tillgång till de senaste och mest träffsäkra Antigen, Antikropps & RT-PCR testerna på marknaden. De test vi erbjuder är CE-märkta och används inom sjukvården.

Antigen & Antikroppstesterna ger svar inom 15 minuter och behöver inte skickas till laboratorium. För RT- PCR testerna har vi eget laboratorium med vår partners vilket gör att vi kan ge svar och reseintyg ibland redan 8 timmar men som senast dagen efter på förmiddagen.

Kortfattat kan skillnaderna mellan testerna beskrivas som att antigen testet är det test som visar om du i nuläget är infekterad med COVID-19. Antikroppstestet å sin sida visa visar om du redan varit infekterad med SARS -CoV-2 eller COVID-19. Medan RT-PCR testet kan upptäcka viruset redan innan man har utvecklat några symtom.

Image by JC Gellidon
Image by JC Gellidon

Testspecifikationer
Specifikationerna för de olika testen beskrivs nedan:

 

SARS-CoV-2 Ag test (Corona Antigentest)

Ett av marknadens mest tillförlitliga och användarvänliga antigentest.

  • Sensitivitet: 97.1% (83.8%-99.9%)*

  • Specificitet: 99.6% (97.7%-99.9%)*

  • Träffsäkerhet: 99.3% (97.5%-99.9%)*

*95% Confidence Intervals

 

Det betyder att positiva resultat från dessa tester är väldigt precisa. 

Testet tas genom svabb i näsan (endast 2-3 cm upp i näsan) och analyseras av vårdpersonal på plats. 

Ett antigen test är ett bra test för dig som snabbt och smidigt vill undersöka om du i nuläget bär på Covid-19. Tänk på att även om du erhåller ett negativt testsvar bör du alltid vidta samtliga försiktighetsåtgärder som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten. Vid negativt svar, och om misstanke om Covid-19 kvarstår, ska ett PCR-test utföras för att bekräfta det negativa resultatet.

Antigen snabb testerna upptäcker virala proteiner i kroppen, när kroppen vid en infektion har den högsta koncentrationen av proteiner. De är inte lika exakta som RT-PCR testerna, men fördelen är att man får resultatet snabbt, inom 15 minuter. Den här typen av test kan användas för inresa till en del länder. Danmark är ett exempel på ett land som godkänner antigen snabbtest för inresa. 

 

SARS-CoV-2 IgG/IgM test (Antikroppstest)

  • Sensitivitet: 99,99%

  • Specificitet: 99,80% 

Testet tas genom ett kapillärt blodprov (stick i fingret) och analyseras av vårdpersonal på plats. 

Om du testar positivt för antikroppar innebär det att du genomgått en infektion i Covid-19 och att du därmed bedöms vara mindre mottaglig för återinfektion. Dock är det ännu inte helt känt hur komplett denna immunitet är, inte heller hur länge den varar. Detta betyder att även om du testar positivt för antikroppar bör du alltid vidta samtliga försiktighetsåtgärder som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten.

 

SARS-CoV-2 RT-PCR TEST ( Molekylärt Test )

  • Sensitivitet: 99.7 %

  • Specificitet: 99,3 %

Testet tas genom svabb i svalg och/eller bakre näsväggen 

 

RT- PCR tester anses vara  ”guldstandarden” i jakten på att spåra SARS-CoV-2.  De här testerna kan upptäcka en COVID-19-infektion redan innanpersonen blir smittsam. De här testerna möjliggör därför tidig isolering och kan således förhindra överföring av viruset till andra värdar. 

 RT-PCR testerna är mycket effektiva och exakta att upptäcka viralt RNA som är specifikt för viruset, redan innan man har några symtom. Det här gör att det är just RT-PCR tester som många länder kräver för reseintyg. 

Testkliniken har öppet alla dagar i veckan och ger svar och reseintyg med svar samma dag och inom 4-8 timmar efter att du tagit testet.